οδηγητρια τιθορεα

οδηγητρια τιθορεα

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Συναξάριον: 24 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας μάρτυρος Χτιστίνης.


Kτείνουσι πέλται Xριστέ την σην Xριστίναν,
Tην Xριστιανών πίστιν ουκ αρνουμένην.
Eικάδι βλήτο τετάρτη Xριστίνα οξέσι πέλταις.
Τὴν Χριστίναν ἥνωσε Χριστῷ νυμφίῳ,
Νύμφην ἄμωμον, αἷμα τοῦ μαρτυρίου.
Εἰκάδι βλῆτο τετάρτῃ Χριστῖνα ὀξέσι πέλταις.

Το Ευαγγελιο της Κυριακής Θ΄ Ματθαίου.


  (ιδ΄ 22-34)


      Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾿ ἰδίαν προσεύξασθαι. Ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων· ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος.

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

"Τη νύμφη Κυρίου, και Άσπιλον Αμνάδα, Μαρίναν την αγίαν, ύμνοις τιμήσωμεν" (ΦΩΤΟ)


      Με μοναστική ευπρέπεια εορτάστηκε το Σαββατοκύριακο, η μνήμη της Αγίας ενδόξου μεγαλοπαρθενομάρτυρος Μαρίνης στην Ιερά Μονή μας, η οποία τυγχάνει ιδιαίτερη προστάτιδα αυτής. 

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Συναξάριον:17 Ιουλίου , Μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης της Θαυματουργού.


Eπιπρέπει σοι, πώς αν είποις, Mαρίνα,
Σων αιμάτων έρευθος, α ξίφει χέεις.
Εβδομάτη δεκάτη Mαρίναν κτάνε φάσγανον οξύ.

Το Ευαγγέλιο Κυριακής Ή Ματθαίου.


 Κεφ. Ι δ. 14 – 22

     Τω καιρώ εκείνω, εξελθών ο Ιησούς είδε πολύν όχλον, και εσπλαγχνίσθη επ’ αυτοίς, και εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίας δέ γενομένης προσήλθον αυτώ οι μαθηταί αυτού λέγοντες» έρημός εστιν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν, απόλυσον τους όχλους, ίνα απελθόντες εις τας κώμας αγοράσωσιν εαυτοίς 

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Συναξάριον: 15 Ιουλίου, μνήμη των Αγίων μαρτύρων Κηρύκου και Ιουλίττης.


Ἰουλίττα σύναθλος υἱῷ Κηρύκῳ,
Ἡ λαιμότμητος τῷ κάραν τεθλασμένῳ, Πέμπτῃ.
Πέμπτῃ Ἰουλίτταν δεκάτῃ τάμον, υἷα δ' ἔαξαν.

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Συναξάριον :14 Ιουλίου , Μνήμη του Οσίου Πατρός Ημών Νικοδήμου του εκ Νάξου , του Αγιορείτου.


        Ο Όσιος Νικόδημος γεννήθηκε στη Νάξο το έτος 1749 μ.Χ. από γονείς ευσεβείς και ενάρετους, τον Αντώνιο και Αναστασία Καλλιβούρση (η οποία εμόνασε στην Ιερά Μονή Χρυσοστόμου Νάξου, με το όνομα Αγάθη). Το κατά κόσμον όνομά του ήταν Νικόλαος και από