οδηγητρια τιθορεα

οδηγητρια τιθορεα

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

«Βαπτίζεται η δούλη του Θεού Αναστασία...» (ΦΩΤΟ)


       Το απόγευμα της Κυριακής στις 19:00 ο Σεβ. Καθηγούμενος κ.κ. Νεκτάριος τέλεσε το μυστήριο της βαπτίσεως στο τέκνο της οικογένειας του Δημήτρη και της Μαρίας Τσούλφα , ευσεβούς οικογένειας εκ του χωρίου της Ελάτειας , πνευματικά τέκνα της Ιεράς Μονής μας. 

"Χαίρετε Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, Ἀνδρόνικε Σίλα, καὶ θεόφρον Σιλουανέ, σὺν Ἐπαινετῷ τε, καὶ Κρήσκεντι τῷ θείῳ, τῆς ἀληθοῦς σοφίας ἐνδιαιτήματα" (ΦΩΤΟ)


       Η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Σίλα, Σιλουανού, Επαινετού, Κρήσκεντος και Ανδρονίκου εορτάστηκε στην Ιερά Μονή μας σήμερα το πρωί , με προεξάρχοντα και ιερουργούντα τον Σεβ. Καθηγούμενο κ.κ. Νεκτάριο, και συμπαραστατουμένων του Θεοφ. επισκ. κ.κ. Πολυκάρπου και των ιερομονάχων και ιεροδιακόνων.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής ΙΑ΄ Ματθαίου.


 ΙΗ´ 23 - 35

23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. 24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων. 25 μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ 

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Επέτειος 17 ετών αρχιερωσύνης του Σεβ. Μητρ. Ταλαντίου και Λοκρίδος κ.κ. Νεκταρίου , Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής μας.(ΦΩΤΟ)


        Η 17η επέτειος της εις επίσκοπον χειροτονίας του Σεβ. Μητρ. Ταλαντίου και Λοκρίδος και Καθηγουμένου κ.κ. Νεκταρίου εορτάστηκε κατά τη σημερινή ημέρα , της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Καλλινίκου. 

Συναξάριον : 29 Ιουλίου , μνήμη του Αγίου μάρτυρος Καλλινίκου.


Βληθεὶς ὁ Καλλίνικος ἐν τῇ καμίνῳ,
Τὸ νικοκαλὲς εὗρε καὶ θεῖον στέφος.
      Εἰκάδι ἀμφενάτῃ φλὸξ Καλλίνικον κατέδαψε.

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018